அரசாங்கம் கடன் வாங்குவது குறைந்துள்ளது !

24.05.2022 09:34:23

ஏப்ரல் மாதத்தில் அரசாங்கம் கடன் வாங்குவது முந்தைய ஆண்டை விட குறைந்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

 

ஆனால் கொவிட் தொற்று காலத்துக்கு முந்தைய அளவை விட இன்னும் அதிகமாக உள்ளது.

கடன் வாங்குதல் – செலவுக்கும் வரி வருமானத்திற்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் 18.6 பில்லியன் பவுண்டுகள். முந்தைய ஆண்டை விட 5.6 பில்லியன் பவுண்டுகள் குறைந்துள்ளது.

இருப்பினும், இது மாதாந்திர பதிவுகள் தொடங்கியதில் இருந்து நான்காவது-அதிக ஏப்ரல் கடன் வாங்குதல் ஆகும்.

மேலும், இது தொற்றுநோய்க்கு முன்னர் ஏப்ரல் 2019ஆம் ஆண்டை விட 7.9 பில்லியன் பவுண்டுகள் அதிகமாக இருந்தது.

பொருளாதாரத்தை ஆதரிக்க அரசாங்கம் பில்லியன்களை செலவிட்டதால், தொற்றுநோய்களின் போது கடன் வாங்குவது அதிகரித்தது.