உலகின் மிக வயதான மனிதர் 112 வயதில் காலமானார்

20.01.2022 05:55:30

ஸ்பெயினைச் சேர்ந்த Saturnino de la Fuente García தனது 112 வயதில் தனது இல்லத்தில் காலமானார்

இந்தச் செய்தியை மூத்த முதுமை மருத்துவ ஆலோசகர் ராபர்ட் யங் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

பிப்ரவரி 11, 1909 இல் லியோனின் புவென்டே காஸ்ட்ரோவின் சுற்றுப்புறத்தில் பிறந்த சடர்னினோ – ‘எல் பெபினோ’ என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் – 1933 இல் அன்டோனினா பேரியோ குட்டிரெஸை மணந்தார்.