சஷீந்திர ராஜபக்ஸவின் வீடு தீக்கிரை

11.05.2022 11:24:02

மொனராகலை மாவட்டத்தின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சருமான சஷீந்திர ராஜபக்ஸவின் வீடு   தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளது.

செவனகல- கிரியிப்பன்ஆர பிரதேசத்தில் உள்ள வீடே இனந்தெரியாதவர்களால் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.