வடக்கு அயர்லாந்தில் வெப்பநிலை 30C க்கு மேல் பதிவு

18.07.2021 15:34:20

 

வடக்கு அயர்லாந்தில் வெப்பநிலை நேற்று சனிக்கிழமை 30 செல்ஷியஸிற்கு மேல் காணப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கவுண்டி டவுனில் உள்ள நியூட்டவுனார்ட்ஸுக்கு அருகிலுள்ள பலிவாட்டிகொக் பகுதியில் 31.2 சி வெப்பநிலையை பதிவாகியிருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கு முன்னர் 1976 மற்றும் 1983 கோடைகாலங்களில் 30.8 செல்ஷியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகியிருந்தமையே அதிகூடிய வெப்பநிலை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேவேளை வட யோர்க்ஷயரில் உள்ள லிண்டன்-ஆன்-யூஸில் 30.7 செல்ஷியஸ் வெப்பநிலை பதிவு செய்யப்பட்டது.

வேல்ஸில், மோன்மவுத்ஷையரில் 29 செல்ஷியஸும் ஸ்கொட்லாந்தில், டம்ஃப்ரைஸ் மற்றும் காலோவே பிராந்தியத்திலும், 28.2 செல்ஷியஸ் வெப்பநிலையும் பதிவாகியிருந்த/.