நாளை ஒக்டேன் 92 ரக பெற்றோல் கிடைக்கும்

15.06.2022 16:45:25

நாளைய (16) தினம் ஒக்டேன் 92 ரக பெற்றோல் விநியோகிக்கப்படும் எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களின் பட்டியலை இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் (CPC) வெளியிட்டுள்ளது.