மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சரிவு

24.11.2021 13:06:31

மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 323புள்ளிகள் சரிந்து 58,341புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நிறைவடைந்தது.

தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 88 புள்ளிகள் குறைந்து 17,415 புள்ளியாக உள்ளது.