4 மில்லியன் சைனோபாம் தடுப்பூசிகள்இலங்கை வந்தன!

18.09.2021 06:35:39

இலங்கைக்கு மேலும் 4 மில்லியன் சைனோபாம் தடுப்பூசிகள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன.

இதனை சுகாதார அமைச்சு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

சீனாவிலிருந்து ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தின் ஊடாக இன்று(18) அதிகாலை கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திற்கு இந்த தடுப்பூசிகள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன.